Chúng tôi có 1 sản phẩm dành cho bạn

Dây bô

Dây bô

Màu sắc: Trắng , trắng pha viền xanh đỏ. - Quy cách: Ba Tao bện và 4 Tao bện ,đường kính sợi từ  Ø 3 – Ø 60  hoặc theo yêu cầu

Chi tiết