Chúng tôi có 4 sản phẩm dành cho bạn

Dây bô

Dây bô

Màu sắc: Trắng , trắng pha viền xanh đỏ. - Quy cách: Ba Tao bện và 4 Tao bện ,đường kính sợi từ  Ø 3 – Ø 60  hoặc theo yêu cầu

Chi tiết
Dây Dù

Dây Dù

- Màu sắc: Trắng , trắng pha viền xanh đỏ. - Quy cách: Ba Tao bện và 4 Tao bện ,đường kính sợi từ  Ø 3 – Ø 60  hoặc theo yêu cầu

Chi tiết
LƯỚI NUÔI CÁ

LƯỚI NUÔI CÁ

Màu sắc: Trắng , xanh…. Khổ lưới :Từ 0,5 m - 6,5 m Chiều dài : 200 m hoặc theo đơn đặt hàng

Chi tiết
LƯỚI CÔNG TRÌNH

LƯỚI CÔNG TRÌNH

Màu sắc: Trắng , xanh…. Khổ lưới :Từ 0,5 m - 6,5 m Chiều dài : 200 m hoặc theo đơn đặt hàng

Chi tiết